Drobečková navigace

Úvod > O obci

O obci


Historie

První písemná zmínka o obci se datuje léty 1356-1360, kdy klášter hradišťský postoupil Haškovi z Lemberka vsi Bozkov a Roztoky.V roce 1627 přešly Roztoky s navarovským panstvím Gertrudě de Lamotte a po její smrti v r. 1654 přešel statek Jesenný spolu s Návarovem na jejího syna Vincence a dceru Marii Angelu.V roce 1757 mají Roztoky jedenáct domů. Lamottové drželi Jesenný až do roku 1794, kdy statek koupil František Xaver svobodný pán z Dejm a Stříteže. V roce 1813 přikoupil Jesenný k panství Semily Jakub Veith,od něhož panství nabyl r. 1824 Karel Alain Rohan. Jesenný byl zvláštním alodním statkem semilského panství a obsahoval pět vsí : Jesenný, Roztoky, Helkovice, Stanový a Bohňovsko.

V letech 1892-93 byla postavena silnice ze Semil,přes Bozkov do Vysokého,která prochází obcí.Kdysi se v obci těžila i železná ruda.Obyvatelstvo se zabývalo drobným zemědělstvím a hlavně domácím tkalcovstvím, broušením skla a navlékáním koralí, za první republiky zde bylo postaveno několik brusíren.V roce 1917 byla postavena silnice do Helkovic. Poštovní úřad byl v Jesenném. Obec měla v roce 1921 86 domů a dalších 14 vyhořelých a neobnovených,bydlelo zde 96 rodin( 440 lidí).Dvoutřídní školu zřídil ve vsi Václav Veith.V Roztokách bylo založeno několik spolků, v roce 1892 Čtenářsko-ochotnická jednota "Svornost", o rok později sbor dobrovolných hasičů,v roce 1909 Hospodářský spolek,1937 Včelařský spolek,1939 odbor Jednoty dělnictva sklářského průmyslu a živností a o rok později Sokol.

Zajímavosti z kroniky

Podívejme se,jak se léty měnil počet obyvatel naší obce.V roce 1890 měly Roztoky 585 obyvatel,v roce,v roce 1900 562 obyvatel,v roce 1921 440 obyvatel,v roce 1970 to bylo už pouze 239 obyvatel,v roce 1980 218 obyvatel,v roce 1991 je to 157 lidí a poslední sčítání lidu v roce 2001 přineslo číslo135, dnes je to 128 obyvatel.Jsme také obcí, která má nejvíce obyvatel nad 65 let v Libereckém kraji,je to 30,37% všech obyvatel obce.

Naše kronika bohužel není úplná.Chybí zápisy od roku 1931 až do roku 1997.Chtěla bych proto požádat občany Roztok, ale i rodáky a příbuzné, kteří by nám mohli pomoci,mají doma staré fotografie,vzpomínkové texty,různé tiskoviny z té doby,které mají souvislost s Roztokami,aby nám je laskavě zapůjčili.Vrátíme v pořádku.Kontaktovat můžete obecní úřad.Děkuji.