Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 4/2006 o nakládání s odpady

1.1.2007

Vyhláška č.2/2006 o místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt

1.1.2007

Vyhláška č. 5/2006 o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2007

Vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku ze psů

1.1.2007

Vyhláška č. 1/99 o stanovení koeficientu pro výpočet daně ze staveb a stanovení koeficientu pro výpočet daně ze staveb pro podnikatelskou činnost

1.1.2001

Vyhláška č.6/2006 o pravidlech pro  volný pohyb psů

1.1.2007

Vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného

1.1.2007

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

Zzapis 14.12. 2017.docx

Zapis 11.10. 2017.docx

Zapis 26.7. 2017.docx

Zapis 11.9. 2017.docx

Zapis 14.6. 2017.docx

Zapis 26.4. 2017.docx

Zapis 22.2. 2017.docx

Zapis 6.2. 2017.docx

Zápis 26.10. 2016.docx

Zápis 31.8. 2019.docx

Zápis 8.6. 2016.docx

Zápis 23.5. 2016.docx

Zápis 5.2. 2016.pdf

Zápis 24.2. 2016.pdf

Zápis 27.1. 2016.pdf

Zápis 16.12.2015.pdf

Zápis 14.9.2015.pdf

Zápis 17.6. 2015.pdf

zápis 13.5. 2015.pdf

Zápis ze zasedání OZ z 25.2.2015

Zápis ze zasedání OZ ze 4.2.2015

Zápis ze zasedání OZ z 10.12.2014

Zápis ze zasedání OZ ze dne 5.11.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání OZ ze dne 5.11.2014

Zápis ze zasedání ze dne 17.9.2014

Zápis ze zasedání OZ ze dne 25.6.2014

Zápis ze zasedání OZ z 28.5.2014

Zápis ze zasedání OZ z 5.5.2014

Zápis ze zasedání z 26.2.2014

Zápis ze zasedání z 29.1.2014

Zápis ze zasedání z 27.11.2013

Přílohy k zápisu z 27.11.2013

Zápis ze zasedání OZ z 26.6.2013

Zápis ze zasedání OZ ze dne 17.4.2013.pdf

Zápis ze zasedání OZ z 27.2.2013

Zápis ze zasedání OZ z 6.2.2013

Oznámení

Veřejná vyhláška- společné jednání k Návrhu ÚP Roztoky u Semil

Návrh OOP ÚP Roztoky u Semil

Územní plán obce - návrh

Územní plán - hlavní výkres

Územní plán - výkres záměru

Územní plán - zábory půdního fondu

Územní plán - základní členění

Návrh Zadání UP Roztoky u Semil

Veřejná vyhláška Oznámení projednání Návrhu Zadání UP Roztoky u Semil

 

  • Pytle s recyklovatelným odpadem (žluté a oranžové) můžete odevzdat každou poslední středu v měsíci od 18.30 do 19.00 v hasičské zbrojnici.
  • Popelnice jsou vyváženy každé úterý, liché týdny v dopoledních hodinách,sudé týdny ve večerních hodinách.Pytle nebo známky na popelnice v ceně 65 Kč je možno zakoupit v úředních hodinách na OÚ,mimo ně  se obraťte na P.Farského ,čp.101.

Vymezení zastavěného území obce

Název vyhlášky

Účinnost

Oznámení zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Roztoky u Semil a výzva k uplatnění námitek a připomínek


14.08.2007

Návrh opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Roztoky u Semil  
Návrh vymezení zastavěného území Obce Roztoky u Semil k 13.08.2007 (k.ú. Roztoky u Semil)

 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roztoky u Semil

26.6.2014 

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Mikroregion Pojizeří

23.1.2006 se stala naše obec členem tohoto mikroregionu.

Obecní úřad

Sídlo obecního úřadu najdete v budově kulturního domu čp. 20.

 

http://www.kraj-lbc.cz/

portal.gov.cz

Kam v okolí?

Rozhlednu U borovice na vršku nad Roprachticemi můžete navštívit o víkendech v době od 9.30 do 17 hodin.Vstupné 25 Kč,děti do 15 let zdarma.

www.uborovice.cz
P1050672.JPG

Reportáž TV Semily ze slavnosti na rychtě E.Vacka

Naleznete zde

http://www.tvsemily.cz/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=53&video_id=575

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

Roztoky 11.JPG

Pozvánka

Navštivte mlýn ve Fiedlerově údolí! Uvidíte kus podkrkonošské historie o starých řemeslech v mlynářství a pecnářství. I děti se mají na co těšit, ve mlýně žije několik pohádkových postav. Otevírací doba pro rok 2016 je v květnu, červnu a září vždy o víkendech, v červenci a srpnu od úterý do neděle. Prohlídky se konají 4x denně, začátek je vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin. Telefonický kontakt: 

737 843 920

webové stránky: www.roztockymlyn.cz


Mlýn

Návštěvnost stránek

128513
roztokyusemil_footer.png